Praktisch

OPVANG ZOEKEN EN RESERVEREN

Ben je op zoek naar dagopvang voor uw baby of peuter, bekijk het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters in Zele of Berlare via het digitale loket voor kinderopvang. Als (toekomstige) ouder kan je voortaan online een aanvraag indienen bij de kinderopvang van jouw keuze via https://opvang.vlaanderen/#/zele  of https://opvang.vlaanderen/#/berlare. Wij sturen u de beschikbare mogelijkheden samen met het reglement (inclusief bijlage) betreffende de werking van de dienst.
Na een kennismakingsgesprek met de beschikbare kinderbegeleiders (onthaalouders) kan een opvangplaats gereserveerd worden aan de hand van een reservatieformulier.

Met deze reservatie wordt de opvangplaats vrijgehouden voor uw kindje. Voor de effectieve start van de opvang moet wel nog een inschrijvingsdossier worden aangemaakt.

 

OUDERBIJDRAGE - PRIJS VAN DE OPVANG

U betaalt voor de opvang een tarief afhankelijk van uw inkomen. In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals eten, verzorging, personeel, enz.

In de brochure "inkomenstarief ouders" vindt u alle mogelijke informatie over het attest inkomstentarief.

 

INSCHRIJVING

Het inschrijvingsdossier omvat volgende documenten:         

attest inkomenstarief

Inlichtingenfiche voor de dienst

Schriftelijke overeenkomst

Inlichtingenfiche voor de kinderbegeleider

Attest toedienen koortswerend middel

Wij willen u vragen de schriftelijke overeenkomst in te vullen en terug binnen te brengen op de dienst, samen met de inlichtingenfiche voor de dienst en het attest inkomenstarief. De bijlage van de schriftelijke overeenkomst vult u vooraf in samen met de kinderbegeleider (onthaalouder) en brengt u na ondertekening eveneens binnen. Uzelf ontvangt van ons een kopie van de schriftelijke overeenkomst en aan de kinderbegeleider bezorgen wij een kopie van de bijlage.

De inlichtingenfiche voor de kinderbegeleider en het attest toedienen koortswerend middel bezorgt u uiterlijk op de dag dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aan de kinderbegeleider.

Bij de start van de opvang ontvangt u van ons ook een volgboekje.

 

WENNEN

Vanuit onze dienst willen wij u stimuleren om uw kind vooraf te laten wennen aan de opvang. De eerste dagen van de opvang zorgen voor stress: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren, enz. Ook voor u als ouder is het een grote stap. Door te wennen is de overgang van thuis naar de opvang makkelijker. Als uw kind zich goed voelt, is dat ook goed voor de gezondheid. Tijdens het wennen leren onze kinderbegeleiders uw gewoontes kennen zodat zij nog beter voor uw kind kunnen zorgen.

*Als een kind samen met de ouder komt wennen dan is dit gratis. Van zodra een kind alleen in de opvang aanwezig is (al dan niet in het kader van het wennen), voorzie je als ouder een attest inkomenstarief en betaal je dit tarief.

Wenmomenten hebben steeds plaats in overleg met de kinderbegeleider.

Ter ondersteuning bieden wij u de leidraad bij wenmoment/eerste opvangdag.

 

STAPPENPLAN BIJ KOORTS

In bijgevoegde flowchart van het agentschap Opgroeien vindt u de nodige informatie wat te doen als uw kindje koorts heeft.

 

KLACHTEN

Heeft u bedenkingen, opmerkingen of klachten? Aarzel niet om ze in eerste instantie te bespreken ze met de kinderbegeleiders. U kan ook steeds terecht bij de verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing.
Bent u niet tevreden met de oplossing dan is het ook mogelijk om een klacht in te dienen. U kan uw klacht in een brief bezorgen aan de verantwoordelijke of de organisator. U kan hiervoor ook het klachtenmeldingsformulier invullen.

Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord. 

Meer info over het klachtrecht vindt u in ons reglement.
Onze volledige klachtenprocedure vindt u hier.