corona

Coronavirus

Buitenschoolse opvang
Opvanggezinnen
Aansluitend bij de huidige actualiteit, hierbij enkele richtlijnen rond het corona virus.
Indien er bij één van de opvangkindjes of ouders een gegrond vermoeden is van mogelijke besmetting gelieve de dienst dan zo snel mogelijk te verwittigen.
Met een "gegrond vermoeden" bedoelen we :
- symptomen: koorts, verkoudheid, hoesten (soms kan dit evolueren tot ademhalingsmoeilijkheden met een beeld van longontsteking), ook diarree kan aanwezig zijn
- én contact met een besmette persoon of iemand uit het risico gebied
Lees meer