covid-19 toeslag

Aanvragen covid-19-toeslag via Huis van het Kind Rotz

Buitenschoolse opvang
Opvanggezinnen
Heropstart zitdagen FONS in huis van het kind Rotz

De covid-19-toeslag is een tijdelijke toeslag boven op de gezinsbijslag van het Groeipakket. De toeslag is bedoeld voor gezinnen die inkomensverlies geleden hebben door de coronamaatregelen.
Lees meer