update draaiboek opvang baby's en peuters

Opvanggezinnen

Update draaiboek baby’s en peuters Kind en Gezin

Graag informeren wij jullie over de update van het draaiboek baby's en peuters van Kind en Gezin met onder andere de nieuwe richtlijnen rond  (on)rechstreekse contacten met COVID-19 besmette personen in de kinderopvang in de kinderopvang op basis van de globale richtlijnen van Sciensano.

Waarom deze update?

 • Er is een afzonderlijk draaiboek voor baby's en peuters en voor schoolgaande kinderen. 
 • Er werden enkele bestaande richtlijnen verduidelijkt
 • Er zijn enkele verstrengde en nieuwe richtlijnen rond (on)rechstreekse contacten met COVID-19 besmette personen in de kinderopvang. Dit is in deze exit-fase de beste manier om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor de kinderopvang baby's en peuters?

 • De kinderopvang blijft open en beschikbaar voor alle kinderen
 • Voorheen was de richtlijn: enkel wie symptomen heeft (kind/medewerker), blijft thuis. Nu gaat dit ruimer. Niet alleen besmette kinderen/medewerkers blijven thuis. Ook kinderen/medewerkers zonder symptomen die in nauw contact kwamen met een besmet persoon (effectief positief getest), worden beschouwd als een risico-contact. Naargelang het risico op overdracht wordt een onderscheid gemaakt tussen  hoog-risico of  laag-risico-contacten en is de aanpak anders. Welke aanpak nodig is en hoe dit zal verlopen in de kinderopvang, vind je in het draaiboek en bijgevoegd stappenplan. Deze nieuwe maatregelen kunnen een grote impact hebben. Toch is het noodzakelijk deze strikt op te volgen, om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. #samentegencorona
 • De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 zijn gespecificeerd. Kinderen die symptomen vertonen in de opvang moeten onmiddellijk afgehaald worden door de ouders en blijven thuis. 
  Symptomen die kunnen wijzen op corona zijn: 
  • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, acuut reukverlies, verminderd smaakverlies OF
  • Minstens twee van de volgende symptomen, zonder ander duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus/verstopte neus, niezen, keelpijn, hoofdpijn, vermagering, waterige diarree, acute verwardheid en plotse val.
 • De huidige compensatiemaatregelen groeps -en gezinsopvang baby’s en peuters worden zeker verlengd tot 30 juni. Ouders kunnen er nog tot 30 juni voor kiezen om hun kinderen thuis op te vangen zonder dat ze hiervoor moeten betalen of respijtdagen moeten inzetten. Ook afwezigheden omwille van collectieve thuisisolatie door hoogrisicocontact in de opvang, worden alvast tot 30 juni gecompenseerd.
 • Het gebruik van handschoenen in de opvang wordt afgeraden. De belangrijkste maatregel blijft: goede handhygiëne
 • Aan ouders wordt gevraagd om naast neus en mond te bedekken (mondmasker of sjaal/ bandana), ook een goede handhygiëne toe te passen bij breng - en haalmomenten.
 • Stagiaires en andere ondersteuners met symptomen, mogen niet binnen in de opvang. Stagiaires en andere ondersteuners die beschouwd worden als hoog risico contact, volgen de richtlijnen van de huisarts.