Update Corona: kinderopvang gaat in code rood

Buitenschoolse opvang
Opvanggezinnen

Alle kinderen blijven welkom (behalve zieke kinderen en kinderen in verplichte thuisisolatie)
De door Opgroeien erkende en vergunde kinderopvang heeft in de maand november recht op compensatie voor de afwezige kinderen (ouders betalen niet voor de afwezigheden) op voorwaarde dat de opvang open en beschikbaar is voor alle ouders die nood hebben aan opvang. Neem dus als door Opgroeien erkende of vergunde kinderopvang zelf geen beslissing om de opvang te sluiten of doelgroepen van kinderen niet toe te laten (tenzij je sluiting natuurlijk gekoppeld is aan een mogelijke COVID-besmetting) 

De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiterst belangrijk (regelmatig handen wassen, afstand houden en mondmasker dragen ten aanzien van volwassenen die niet tot de eigen leefgroep behoren enz.)

Ouders zijn niet meer toegelaten in de leefgroep of speelruimte

Babbels met ouders gebeuren digitaal of op veilige afstand. Fysieke oudercontacten zijn niet meer toegelaten

Gaan wandelen/spelen mag nog. Maar andere uitstappen met kinderen zijn niet toegelaten

Zorginspectie beperkt de bezoeken tot een absoluut minimum

Individuele ondersteuning van de kinderopvang kan enkel digitaal. Of in hoogdringende gevallen ook buiten. Opleiding en ondersteuning van de medewerkers in groep kan fysiek alleen als het echt noodzakelijk is.