Tijdelijke vermindering IKT-tarief - vraag je covid-tarief aan!

Opvanggezinnen

Wanneer je kom je in aanmerking?

  1. Neem je jaarinkomen waarop je huidig IKT-tarief is gebaseerd. Dit mag maximaal  44.493,55 euro bedragen.
  2. Is dat het geval? Deel dit jaarinkomen door 12. Je bekomt dan het maandinkomen dat overeenkomt met jouw huidig IKT-tarief) = Maandinkomen A
  3. Neem je maandinkomen van de laatste maand voor je de aanvraag indient. =  Maandinkomen B
  4. Ligt je maandinkomen B minstens 10% lager dan het maandinkomen A? Dan kom je in aanmerking.
     

Hoe vraag je de vermindering aan?

Ga naar https://mijn.kindengezin.be/  en vraag daar jouw Covid-tarief aan. Dit kan in de loop van de maand november t.e.m. 31 januari 2021.