OPVANG ZOMER: wanneer is er nog plaats?

Buitenschoolse opvang
aanvraag zomervakantie uitgesteld

De week van 11 tot 14 augustus  is er nog opvang beschikbaar in onze locatie Kouter.  Wil je nog opvang?  Vooraf inschrijven is verplicht. Bel dan 052 44 92 85 of mail naar oko@skynet.be

Alle andere weken is de opvang op Kouter en Rotstraat volzet.

Er kunnen maximum 45 verschillende kinderen per week naar de opvang komen, dit om de bubbels van maximum 50 personen (inclusief begeleiders) te kunnen behouden.