Coronamaatregelen dienst opvanggezinnen vanaf 1 september

Opvanggezinnen

Beste ouder(s),

Dank je wel om het samen met ons veilig te houden in de kinderopvang. De nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat jonge kinderen het virus nauwelijks verspreiden. Logisch gevolg is dat de kinderopvang altijd open zal blijven en alle kinderen welkom zijn. Wij doen er alles aan om de werking zo normaal mogelijk te laten verlopen. De kinderbegeleiders dragen geen mondmaskers bij kinderen onder de 6 jaar.
We vragen om volgende richtlijnen verder op te volgen zodat het veilig kan blijven:

Richtlijnen brengen en halen

 • Bewaar 1,5m afstand.
 • Was je handen voor en na het brengen en halen van je kind.
 • Draag een mondmasker.
 • Per kind (bij voorkeur) één vaste persoon.

Kleurcodes
Kind en Gezin werkt met kleurcodes afhankelijk van de ernst van de situatie van het coronavirus. Er is een kleurcode geel, oranje of rood. Afhankelijk van de kleurcode waarin we ons bevinden, kunnen de maatregelen anders zijn. Momenteel bevinden we ons in kleurcode ‘geel’. We informeren je als er iets wijzigt.

Zieke kinderen
Zieke kinderen of kinderen in thuisisolatie horen niet thuis in de opvang. We hanteren opnieuw het gewone ziekte- en koortsbeleid van voor de coronaperiode. Heeft je kind een snotneus of lichte verkoudheid, dan mag het wel naar de opvang komen.

Als je kind plots ziek wordt en één of meerdere symptomen heeft mag het niet komen:

 • Koorts vanaf 38°
 • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • Plots verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • Plots huiduitslag of blaasjes

Als je kind naar huis wordt gestuurd adviseren we je om contact op te nemen met je huisarts.

Is er een vermoeden van corona?

 • Meld dit zowel aan de kinderbegeleider als aan de dienst.
 • Wij informeren je bij een vermoeden van COVID in de opvang zodat je waakzaam kan zijn. Enkel bij een besmetting van een kinderbegeleider of tweede kind in de opvang kunnen quarantaine-maatregelen mogelijk zijn. 

 

Terugkeer uit het buitenland

 • Bij terugkeer uit een oranje gebied mag je kind (tot 6 jaar) komen. Brengen en halen gebeurt door een (liefst vaste) persoon die niet in quarantaine is.
 • Bij terugkeer uit een rood gebied blijft het kind thuis.

 

Bestellen is betalen
De huidige compensatiemaatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2020. Tot en met 30 september hoef je voor een afwezigheid geen respijtdag in te zetten. Verwittig ons tijdig bij afwezigheid. Vanaf 1 oktober stopt de huidige regeling definitief en geldt het systeem bestellen is betalen..

Nog vragen? Je kan de verantwoordelijke bereiken via mail dogzele@skynet.be of telefonisch op nummer 052/45.13.32 (elke werkdag van 9 – 12u)