Code oranje vanaf 14 oktober

Buitenschoolse opvang
Opvanggezinnen
  • alle kinderen blijven welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven

 

Wat wijzigt er wel vanaf 14 oktober?

  • als diegene die instaat voor de opvang (kinderbegeleider, grootouder enz.) risicogroep is kan een kind geen verschillende opvangvormen combineren op weekbasis;
  • ouders mogen slechts uitzonderlijk in de leefgroep en enkel met mondmasker. Ook wenmomenten met ouders in de leefgroep kunnen enkel hoogst uitzonderlijk, altijd met de nodige veiligheidsmaatregelen en liefst in de buitenlucht;
  • babbels met ouders gebeuren digitaal of op veilige afstand;
  • er zijn geen fysieke ouderactiviteiten;
  • externe personen zoals poetshulp, klusjesman, leverancier enz. vermijden de locaties als er kinderen zijn. Ze komen bij voorkeur als er geen kinderen zijn. Verantwoordelijken blijven welkom in de opvang mits de nodige veiligheidsmaatregelen;
  • externe ondersteuners komen enkel buiten of in ruimtes waar de kinderen niet verblijven;
  • individuele therapie kan enkel buiten de leefgroep;
  • Zorginspectie kan langskomen in de opvang, maar beperkt het aantal bezoeken per week.