Aanvragen covid-19-toeslag via Huis van het Kind Rotz

Buitenschoolse opvang
Opvanggezinnen

Omdat veel gezinnen geconfronteerd worden met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis nam de Vlaamse Regering een aantal ondersteunende maatregelen waaronder de COVID-19-toeslag. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd via de uitbetaler van het Groeipakket van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

 

Vanaf maandag 6 juli kunnen gezinnen hiervoor opnieuw in ROTZ – Huis van het Kind terecht tijdens de zitdagen van FONS (publieke uitbetaler van het Groeipakket). Wanneer? Elke eerste maandag van de maand tussen 17.00u – 19.30u en 3de dinsdag van de maand tussen 9.00u en 12.00u.

 

Deze toeslag wordt niet automatisch uitbetaald, maar moet door de gezinnen zelf aangevraagd worden.

 

Verdere info betreffende de covid-19 toeslag vindt u hier.

Aanvraagformulier covid-19 toeslag