aanvraagsysteem en formulier KERSTVAKANTIE

Buitenschoolse opvang
kerstboom

We vragen zo weinig mogelijk gebruik te willen maken van onze vakantieopvang, dit omwille van veiligheidsmaatregelen.

Wanneer u toch opvang zou nodig hebben vindt u hier het inschrijfsysteem en aanvraagformulier.